ESOP là gì? Phát hành cổ phiếu ESOP có ưu và nhược điểm gì?

ESOP có lẽ là một thuật ngữ xa lạ với nhiều người vì nó không[...]