Giá sàn và giá trần chứng khoán là gì?

Luôn có sự biến động bất ngờ đối với chứng khoán. Nhà đầu tư, nếu[...]

Hold trong chứng khoán là gì? Ý nghĩa và cách trở thành một Holder

Thông thường, trong giao dịch trên thị trường chứng khoán, hẳn bạn sẽ gặp nhiều[...]

Vốn chủ sở hữu là gì? Và cách phân biệt với vốn điều lệ

Đối với một doanh nghiệp, đều sẽ cần một nguồn vốn nhất định, để thành[...]