Eurozone là gì? Đồng tiền chung của Liên Minh Châu Âu – Euro (€)

Có lẽ chúng ta đã nghe nhiều về các thuật ngữ như Eurozone hay đồng[...]