Chỉ báo MACD là gì? Cách sử dụng và hạn chế của MACD

Bạn có biết chỉ báo MACD là gì? Trong phân tích thị trường, phân tích[...]