Mô hình tam giác là gì? Có bao nhiêu mô hình tam giác?

Một trong số các mô hình phổ biến nhất trong thị trường tiền điện tử,[...]