Hủy thẻ tín dụng VPBank online được không? Có mất phí không?

Thẻ tín dụng thực sự mang đến rất nhiều lợi ích cho người dùng vì[...]