Ngân hàng đích là gì? Lí do giao dịch bị từ chối bởi ngân hàng đích

Hiện nay, phần mềm ngần hàng số đã được nâng cấp và phát triển hơn[...]