VSD là gì? Vai trò của Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD

VSD là gì? Đây là thắc mắc của rất nhiều nhà đầu tư chứng khoán[...]