Spinning Tops là gì? Tìm hiểu mô hình nến Spinning Tops

Một trong những công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất dành cho các[...]

Mô hình tam giác là gì? Có bao nhiêu mô hình tam giác?

Một trong số các mô hình phổ biến nhất trong thị trường tiền điện tử,[...]

Chỉ báo Parabolic SAR là gì? Tổng quan chức năng và công thức tính chỉ báo

Luôn có nhiều biến động xảy ra trong thị trường đầu tư. Mỗi thị trường[...]

Phân kỳ là gì? Trong phân tích kỹ thuật có bao nhiêu dạng phân kỳ?

Phân tích kỹ thuật là công cụ cần thiết với mỗi nhà đầu tư để[...]

Sóng Elliott là gì? Áp dụng lý thuyết vào giao dịch như thế nào?

Lý thuyết sóng Elliott là một trong những lý thuyết nổi tiếng phổ biến áp dụng[...]